Voorletters:" . $Voorletters . "
Naam:" . $Naam . "
Adres:" . $Adres . "
Postcode:" . $Postcode . "
Woonplaats:" . $Woonplaats . "
Land:" . $Land . "
Telefoon overdag:" . $Telefoon_overdag . "
Mobiel:" . $Mobiel . "
Fax:" . $Fax . "
Email:" . $Email . "
Vraag:" . $Vraag . "
"; /* To send HTML mail, you can set the Content-type header. */ $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "From: " . $Voorletters . " " . $Naam . "<" . $Email . ">\n"; /* and now mail to sander doeve */ mail($to, $subject, $message, $headers); contact(); } function contact() { ?> Edge-Design
 


Heeft u behoefte aan meer informatie of zou u graag een geheel vrijblijvende offerte willen ontvangen? Neem contact op met Edge-Design en binnen 3 dagen reageert Edge-Design op uw verzoek.


 Edge-Design
 Smederijstraat 2
 4814 DB Breda
 Tel : 088-0006500
 E-mail : info@edge-design.nl
 Website : www.edge-design.nl
\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "\n"; print "
 \n"; print "
Voorletter(s):\n"; print "\n"; print "
Naam:\n"; print "\n"; print "
Adres:\n"; print "\n"; print "
Postcode:\n"; print "\n"; print "
Woonplaats:\n"; print "\n"; print "
Land:\n"; print "\n"; print "
Telefoon:\n"; print "\n"; print "
Mobiel:\n"; print "\n"; print "
Fax:\n"; print "
\n"; print "
Email:\n"; print "\n"; print "
Vraag:\n"; print "
\n"; print "
\n"; print "\n"; print "
\n"; print "\n"; print "
\n"; print "\n"; ?>